11 sierpnia 2020

116. Prace różne, tarasy, schody, posesje.