29 września 2017

45. Drogi, inwestycje – 15 zdjęć (09.17)