20 lutego 2016

4. Drogi, place, posesje – różne pomysły – 45 zdjęć