28 listopada 2016

28. Jesienne realizacje w szarościach – 37 zdjęć ( 09.16)